2015

 

V úterý 20.1. navštívili knihovnu předškoláci s p. uč. Nesvadbovou.

Vyposlechli si besedu na téma "Zima", děti se dozvěděly, kdy je zimní slunovrat, o ptácích a zvířatech v zimě apod. Pak jsem jim přečetla pohádku o sněhulákovi, který chtěl vidět léto a samozřejmě nesměli chybět Žížaláci, kteří tentokrát stavěli sněhuláka.

Na to jsme taky hned po pohádce navázali a děti si vyrobily přání se sněhulákem, které si odnesly domů.

Na fotky svých ratolestí se můžete podívat v naší fotogalerii.

V úterý 3.2. proběhla v knihovně beseda se čtvrťáky

Děti se tentokrát dozvěděly něco o bajkách, co to vlastně bajky jsou, o ponaučení - příslovích, které z bajek vyplývají.

Přečetla jsem tři různé bajky, ke kterým děti přiřazovaly a hádaly přísloví. Pak se dívaly na yutubku na bajku Ezop a fíky.

Nakonec měly za úkol vyřešit dva úkoly, na kterých pracovaly v týmu. Přiřazovaly k obrázkům zvířat vlastnosti, které byly zvlášť na papírkách a luštily křížovku, kde jim v tajence vyšlo přísloví.

Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii.

V úterý 3.3. zavítali do knihovny předškoláci s paní učitelkou Nesvadbovou.

Téma besedy byla domácí a hospodářská zvířátka. Dětem jsem vysvětlila rozdíl, pak jsem zahrála divadlo O koťátku a posléze děti jako obvykle dělaly úkoly. Spojovaly na obrázku co které zvíře jí a pak lepily do dvou domků obrázky domácích a hospodářských zvířat. Je zajímavé, že to, co naše generace považovala za čistě hospodářské zvíře, např. prase, nebo králík, dnešní děti vnímají často jako domácího mazlíka.

Na fotky z besedy se můžete podívat na našich webových stránkách.

V úterý 10.3. navštívila knihovnu 4. třída.

Téma dnešní besedy byli " dětští hrdinové". Poté co se děti dozvěděly stojíce u knih v dětském oddělení, co to ten dětský hrdina vlastně je, přesunuly se na podsedáky, utvořily trojice a pracovaly v týmu.

Podle úryvků z dětských knih měly uhodnout ke které knize úryvek patří, přiřadit autora a nalepit správné ilustrace k dané knize.

Pak si všichni vyposlechli povídku z Malého Mikuláše a zapisovali, co si z něho zapamatovali.

Úplně na konec děti shlédly na yutube epizodu z Macha a Šebestové.

V úterý 17.3. přišli do knihovny předškoláci.

Dnes jsme si povídali o Velikonocích. Děti se dozvěděly něco málo o křesťanském pojetí Velikonoc a velikonočních tradicích. jelikož se na Velký pátek otevírají poklady, podívali jsme se na Krakonošské pohádky, "Jak šel Trautenberk do hor pro poklad."

A jelikož mezi symboly Velikonoc můžeme zařadit i kuřátko, děti si ho vyrobily z ruličky toaletního papíru a odnesly domů.

Jako obvykle se na své děti můžete podívat v naší fotogalerii.

V úterý 31.3. přišli do knihovny páťáci.

Jelikož se nám blíží Velikonoce, seznámila jsem děti s tím, co předchází samotným svátkům.

Popovídali jsme si o masopustu, děti se podívaly na yutube na masopustní průvod. Pak se něco dozvěděly o době postní a pašijovém týdnu. Řekli jsme si, co znamenají jednotlivé dny, jako Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Shlédli jsme pohádku, Jak si šel Trauntenberk do hor pro poklad a následně si děti vzpomínaly, jaké znají velikonoční tradice, od vajíček, pomlázky, nebo-li v Prušánkách "žile", beránka apod.

No a protože jsme v knihovně, děti si na závěr vyrobily velikonoční záložky do knihy.

 

 

V úterý 14.4. nás navštívili předškoláci s paní učitelkou Poláchovou.

I je, tak jako předchozí skupinu našich budoucích školáků, čekalo povídání o zvířátkách, plnění úkolu, tzn. děti dělily zvířata na domácí mazlíky a hospodářská zvířata a divadlo o Koťátku. 

Na fotky se můžete podívat v naší fotogalerii.

Výsledek obrázku pro domácí zvířata

V úterý 28.4. navštívili knihovnu předškoláci s paní učitelkou Nesvadbovou.

Dnes jsme si povídali o jaru. Řekli jsme si, jaké máme roční období, jaké jsou znaky jara, že se na jaře rodí mláďata, apod.

Pak jsme se podívali na yutube na Kostičky, kde dětem o jaru povyprávěl Kostkáč. 

Potom si děti plnily úkol - jako první měly na papíře s obrázky zakroužkovat ty, které patří do jara.

No a nakonec jsme si vyrobili kuřátko z ruličky od toaletního papíru.

Foto jako obvykle ve fotogalerii.

V úterý 19.5. přišli do knihovny třeťáci.

Jelikož již začali ve škole probírat lidské tělo, navázala jsem na to besedou s příznačným názvem "lidské tělo"

Pro lepší představivost dětí jsem vyrobila panáka s vnitřnostmi z papíru a krepáku. Po krátkém úvodu jsem děti obeznámila jak fungují jednotlivé orgány v těle i s praktickou ukázkou. Na nafukovacím balónku jsme si předvedli práci srdce, na sáčku s vodou a chlebem zase práci žaludku.

Probrali jsme mozek, srdce, plíce - i s rakovinou plic a osvětou proti kouření. Dále žaludek , střeva, játra, ledviny. Děti byly velmi šikovné a měly celkem dobré znalosti.

Po prezentaci se začaly plnit úkoly. K obrázkům orgánů děti přiřazovaly správné názvy, luštily křížovku a nakonec si vyrobily záložku do knihy z obrázku kostry. Na ten musely nalepit vystřihané orgány tak, aby byly správně umístěny.

Myslím, že se dětem beseda líbila a odcházely spokojené.

 

 Výsledek obrázku pro indian kresleny V úterý 2.6. přišli do knihovny předškoláci s paní učitelkou Nesvadbovou.

Jelikož se nám blíží prázdniny, děti přinesly odevzdat všechny knihy, které ve školce měly.

Dnešní beseda byla oddechová a zaměřili jsme se právě na prázdniny a dovolené. Jako první děti shlédly Kostičky, kde Kostkáč cestoval po světě a poznával lidi různých národností. 

Děti na to navázaly a spojovaly obrázky lidí různých ras, jejich příbytky a pro ně typické věci.

Dále si měly sbalit věci na letní dovolenou do " kufříku" - vystřihovaly oblečení a lepily na papír. 

Na závěr si děti vyrobily z ruličky toaletního papíru svůj indiánský totem.

Dnes přišli do knihovny prvňáčci, aby ukázali, jak se naučili číst.

A naučili se perfektně, tak jsem se zaposlouchala, že jsem je při tom zapomněla vyfotit. Proto máme v dnešní fotogalerii jen čtyři fotky.

Děti si prošly dětské oddělení, aby věděly, kam si mají chodit pro knihy. Potom jsem jim řekla krátce historii knihovny a podívali jsme se na Kostičky s tématem " Kniha".

Pak přišlo na samotné čtení, kdy každý musel přečíst řádek básničky a opravdu jim to šlo jako po másle. A protože byli všichni tak šikovní, odnesli si z knihovny malé dárky v podobě záložky s písmeny a indiána z ruličky od toal. papíru.

16.6. v úterý přšla do knihovny druhá skupina předškoláků.

Děti se přišly rozloučit před prázdninami a odevzdat knížky, které měly půjčené ve školce.

Podobně jako první skupina i tato si vyřešila jednoduché úkoly a vyrobila indiánský totem.

S mnohými z nich se již uvidím v knihovně jako s prvňáky, někteří mají odklad a proto budou chodit do knihovny ještě jako předškoláci.

Na foto se podívejte ve fotogalerii.

Začal školní rok a tak v úterý 8.9.přišla do knihovny  první skupina předškoláků s paní učitelkou Nesvadbovou.

Dětí je 12 a až na tři, kteří sem chodili již loni, jsou nováčci.
Provedla jsem je po knihovně, seznámila s dětským oddělením, děti si vybraly každý knížku. Pak se rozesadily na podsedákách a přečetla jsem jim pohádku " Loupežník ", čímž jsme se dostali k úkolu, který mají udělat ve školce.
Jelikož jsou to předškoláci, je důležité, aby uměli dobře ovládat jka nůžky, tak pastelky. Děti dostaly omalovánky s pohádkovým tématem. Musí je vybarvit a vystříhat a za měsíc je nalepíme na papír a utvoříme pohádkové městečko.
Jako zlatý hřeb přišel do knihovny místostarosta, přivítal děti a každý dostal čokoládu.
Doufám, že po tomto rozjezdu sem budou děti rády chodit a vychováme další generaci čtenářů.
 

 

15.9. přišla do knihovny druhá skupina předškoláků a podobně jako děti, které zde byly před týdnem se seznámily s knihovnou, vybraly si knížku, a dostaly úkol  v podobě vybarvení a vystřihnutí obrázků, se kterými budeme dále pracovat. 

Za měsíc budeme lepit pohádkové městečko, takže děti si vyposlechly pohádku O Honzovi, aby se navnadily.

Každý úplně na konec dostal čokoládu a děti spokojeně pokračovaly dál v procházce.

CVýsledek obrázku pro hloupý honza

 

Dnes 6. 10. přišli opět do knihovny předškoláci, aby pokračovali v tom, co jsme načali na minulé besedě.

Děti si odnesly do školky vymalovánky, které měly vymalovat a vystříhat. Dnes je přinesly zpět a sestavili jsme z nich pohádkové městečko, které si můžete prohlédnout v knihovně. Předtím jsme si přečetli / abychom zůstali u pohádkového tématu / o tom, co to je víla, čím se vyznačuje apod., a pak se ještě děti podívaly na vílu Amálku.

Do školky si každý pak odnesl jednu knížku, aby si mohly s paní učitelkou číst.

Výsledek obrázku pro víla amálka

Dnes přišla do knihovny druhá skupina předškoláků.

Dokončili jsme spolu besedu, kterou jsme začali minule, na téma pohádkové městečko. 

Děti splnily úkol, tzn. ve školce vymalovaly a vystříhaly obrázky zámků, princezen, rytířů apod., a pak je zde lepily na " zelenou louku."

Na foto se můžete podívat ve fotogalerii.

Dnes zavítaly do knihovny děti s paní učitelkou Nesvadbovou.

Debatovali jsme na téma podzim. Děti se dozvěděly, proč padá listí, kam odlétají vlaštovky apod. Poté, co zhlédly "Žížaláků na podzim", jsme se dostali ke zlatému hřebu besedy. Děti"zavařovaly" jablečný kompot - natřely si vodovkou půlku jablka a otiskovaly do předtištěné zavařovací sklenice. Tu jsme nakonec "zavíčkovali" kostkovaným víčkem z uklízecího papíru.

Výsledek obrázku pro jablkovy kompot

 

 

Dnes přišli do knihovny páťáci s paní učitelkou Buškovou a povídali jsme si o pravěku.

Děti se dozvěděly co je pravěk, jak se dělí, vykládali jsme si o neandrtálci a člověku kromaňonském, o době bronzové a železné. K tomu tématu jsme se podívali na videa jako Lovci mamutů a Doba kovů.

Pak jsme krátce pohovořili o Eduardu Štorchovi a jeho knihách. Na to děti začaly řešit ve skupinkách zadané úkoly.

Děti měly v úkolu též odpovědět na otázku - jaké povinnosti mělo pravěké dítě, porovnej je s těmi tvými dnes.

Jedna skupinka to zcela vystihla - pravěké dítě obstarávalo dobytek /podotýkám, že v době ze které byla ukázka žádný dobytek neexistoval/, 

a já /jako dnešní dítě/ lapím na kompu a hraju minecraft. Vystihli to přesně, že?

Výsledek obrázku pro pračlověk kreslený

V úterý 10.11. přišla do knihovny druhá skupina předškoláků s paní učitelkou Málkovou.

Beseda s dětmi probíhala stejně jako s první skupinou, na fotky se můžete podívat ve fotogalerii.

 

V úterý 15.12. přišly do knihovny děti s paní učitelkou Nesvadbovou.

Jelikož jsou za týden Vánoce, téma bylo jasně dané.
Povídali jsme si o Vánocích, četla jsem z knihy " Vánoční knížka" , která je napsaná velmi zábavnou formou, dále jsem na ni navázala " Co víme o narození Ježíška" od Josefa Lady. Pak se děti podívaly na yutube " Říkadla Ježíšek", kde viděly, jak vypadají obrázky od Lady.
Poté děti za doprovodu koled začaly pracovat na zhotovení Betlémku. Vybarvily omalovánky Marie a Josefa s Ježíškem a z lékařských špachtlí pak kolem nich utvořily " domeček". Jak to dopadlo se můžete podívat v naší fotogalerii.
Výsledek obrázku pro betlem kresleny