V úterý 17.1.2017 přišla do knihovny první skupina předškoláků.

Dnes jsme si povídali něco o ročních obdobích. Děti je vyjmenovaly,  odříkaly taky jednotlivé měsíce v roce, dozvěděly se, čím jsou jednotlivé období charakteristické. Na skákacím balonu a jablíčku jsem jim předvedla otáčení Země kolem Slunce, aby pochopily systém střídání jednotlivých období. Pak shlédly pohádku Teo a roční období a začaly pracovat na úkolech. Nejprve kroužkovaly na pracovním listě oblečení, které se obléká jen v zimě, pak zimní sporty. Pak si děti vystřihly rukavici a na ní spojovaly čarami křížkovou výšivku.V úterý 31.1. přišla do knihovny druhá skupina předškoláků.

Stejně jako před 14 dny předchozí předškoláci, se i tyto děti seznámily s ročními obdobími, shlédly Tea, řešily úkoly.

Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii 2017.

V úterý 7.2. přišla do knihovny 4. třída s paní učitelkou Čechovou.

Téma dnešní besedy bylo " dětští hrdinové". Děti přemýšlely, kdo by to tak asi mohl být, nakonec si vzpomněly na Honzíkovu cestu, Mikulášovy patálie, O letadélku káněti apod. Pak děti shlédly Macha a Šebestovou a dále řešily úkoly. Po přečtení povídky z Mikulášových průšvihů rychle zapisovaly své odpovědi na otázky, které si zapamatovaly z četby. Podívaly se pak po knihovně a kdo je zde registrovaný si šel vybrat knihu.

V úterý 28. 2. přišla paní učitelka Nesvadbová se svými předškoláky.

Je dnes masopustní úterý, tak jsme si povídali o fašaňku, zvycích, popeleční středě. Děti se podívaly na youtube na ukázku ze Slovácka sa nesůdí, kde právě probíhal fašaňk /epizoda " Polénko"/. Pak jsme se podívali, jak probíhá fašaňk dnes.

A jelikož vždy něco vyrábíme, tak dnes si děti udělaly masky, když už je ten masopust a i s nimi odkráčely do školky.

 

Ve čtvrtek 2.3. proběhla na KD beseda se spisovatelkou Danou Šimkovou na téma " Vynálezy v průběhu staletí"

Besedy se zúčastnily žáci 5. - 8. třídy ZŠ. Děti se dozvěděly, o vzniku budíku, záchodu, toaletního papíru apod.

V úterý 7. 3. přišla do knihovny druhá skupina předškoláků.

Tak jako minulý týden, i dnes s touto skupinou jsme probírali fašank. Děti si taktéž vyrobily masky a i s nimi na obličeji odkráčely do školky.

V úterý 28.3. se uskutečnila ve škole, v pohodovně, beseda s pátou třídou na téma Facebook vs. reality

 

Děti se hlavně seznámily s nástrahami, které na ně mohou na internetě čekat. Bavili jsme se o ochraně osobních údajů, o dávání fotek na internet, o falešných profilech na facebooku o kyberšikaně, sextingu kyberstalkingu apod. Děti taky shlédly několik videí k danému tématu.

Na konec besedy si pak vyplnily test a dopadl dobře, tzn., že si z besedy něco odnesly a zapamatovaly.

Dnes, 14 dní před Velikonocemi přišli do knihovny předškoláci, aby se něco dozvěděli o Velikonocích.

Navázali jsme na předešlou besedu o masopustu, povykládali jsme si o svatém, nebo-li pašijovém týdnu, o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě. Na obrázcích se děti viděly  jak to bylo s umučením a ukřižováním Krista, od slavného vjezdu do Jeruzaléma až po jeho vzkříšení, řekli jsme si něco o velikonočních zvycích, jako pletení žil, barvení vajec a pečení beránka.

Pak jsme si vyrobili velikonoční přání. Na papír děti lepily vázu, namalovaly větvičky kočiček a kočičky vytvářely s vaty. Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii.

V  úterý 18.4.  přišli předškoláci, aby si poslechli, jak pejsek s kočičkou pekli dort.

Ze dvou  dětí se stal pejsek a kočička s kuchařskou čepicí na hlavě a zástěrou kolem pasu. Do hrnce házeli obrázky potravin. Další pak představoval zlého psa.

V úterý 9.5. přišli do knihovny předškoláci.

Čím asi jednou budu- bylo téma dnešní besedy. Děti říkaly, čím jsou jejich rodiče, čím by jednou chtěli být ony a podle odpovědí nevymře policejní sbor.

Podívali jsme se na video "můj táta je vinař" a pak na truhlu starých řemesel, kde jsme si popovídali o starých, někdy i již zašlých řemeslech.

Děti pak doplňovaly kartičky k jakému povolání patří jednotlivé nářadí a pomůcky a ještě doplnily vypadlá kolečka na obrázek švadleny.

Měly to ráz na ráz, byly velmi šikovné. Zbylo jim plno času si jít vybrat knížku, kterou si odnesou do školky.

V týdnu od 2.5. do 19.5. proběhla na chodbě OÚ burza knih.

Výtěžek šel na nákup knih pro prvňáčky. Tyto jim budou slavnostně předány v červnu panem starostou a děti budou jmenovány čtenáři naší knihovny.

V úterý 16.5. proběhla ve škole v pohodovně beseda s pátou třídou.

Tentokrát jsme si povídali o Robinsonovi Crusoe. Besedu jsme zahájili puštěním traileru k filmu s Pierrem Richardem v hlavní roli.

Pak jsem povykládala krátce o autorovi, robinzonádách, o přepracování románu Josefem Plevou a pak samotný příběh, který jsem dětem ukázala pro lepší názornost na obrázcích. Děti poté vyplňovali na počítači test s názvem Jak bych přežil na pustém ostrově.  Pak přišel na řadu krátký film o přežití, kde se děti dozvěděly, jak si udělat přístřešek, rozdělat oheň, vyčistit vodu.

Zlatým hřebem besedy pak bylo, že jsme se odebrali do dílen, kde jsme si zahráli na Robinsona a vytvořili z hlíny misky, nebo hrnky, protože si je Robinson téže dělal.

V úterý 6.6. přišla do knihovny 3. třída s paní učitelkou Nesvadbovou.

Povídali jsme si o jednotlivých orgánech, pustili video o dýchání a trávení, na pokusu děti viděly, jak pracuje žaludek a srdce.

Na konec besedy si pak děti vytvořily záložku - kostlivec na kterého lepily orgány.

Dnes přišla druhá skupina dětí ze školky - naposled jako předškoláci a naposled v tomto školním roce.

Měli jsme odlehčenou besedu na téma " čím asi jednou budu". Tak jako předchozí skupina si děti splnily úkoly a shlédly video k povoláním.

Dnes, v úterý 20.6. 2017 proběhlo v knihovně a obřadní síni slavnostní jmenování našich prvňáčků čtenáři.

Nejprve děti v knihovně přečetli příběh o Otesánkovi, aby dokázaly, že umí číst. Což uměly opravdu perfektně. Potom jsme se přesunuli všichni do obřadní síně, kde za zvuků hudby se děti seřadily vedle sebe. Pan starosta nejdřív poděkoval paní učitelce, předal jí kytku a knížku, do které se všechny děti podepsaly. Pak je jmenoval slavnostně čtenáři. Děti dostaly knihu, čtenářský pas a průkaz do knihovny.

Na fotky se můžete podívat v naší fotogalerii.

Tak jako každé prázdniny, tak i letos probíhá v knihovně velký úklid.

Je to jediné období, kdy je možno vyřadit staré a nečtené knihy, poumývat je, aby jste se k nim nepřilepovali, oprat podsedáky pro děti, vyměnit škaredé obaly. Během školního roku a s přípravou besed pro děti na to není čas.

Letos jsem opět přesunovala knihy v regálech, takže některé žánry nenajdete na původních místech. Nicméně máme vše řádně popsáno, neměl by být tudíž problém.

V úterý 26.9. přišli do knihovny předškoláci na svou první besedu. Někteří už sem chodili minulý rok, některé děti zde byly poprvé.

Je podzim, a obyčejně i tématem podzimu začínáme. Tentokrát jsme se zaměřili na vlaštovky. Děti se něco málo o vlaštovkách dozvěděly, pak , aby se trochu rozhýbaly se podívaly na toto https://www.youtube.com/watch?v=u7ezqWxeBvk video. A velmi je to bavilo.

Poté si děti poslechly pohádku od Eduarda Petišky O poslední vlaštovce.

No a jelikož obyčejně vždycky něco v knihovně vyrobíme, tak tentokrát to byla vlaštovka, která nám sedí v dětském oddělení na drátě v okně.

Přijďte se podívat. Jinak fotky jsou ve fotogalerii.

10.10. přišla do druhá skupina předškoláků s paní učitelkou Nesvadbovou. Opět jsme si povídali o vlaštovkách, beseda probíhala totožně jako u předchozí třídy. Foto ve fotogalerii.

V úterý 31.10. se dostavila do knihovny druhá třída s paní učitelkou Šupovou.

Zrovna ve škole probíhal strašidelný den, byl Hallooween, takže děti přišly oblečené a namalované za různé masky. Ostatně, podívejte se na fotogalerii, že nekecám.

Téma dnešní besedy byly pohádky a my jsme se na ně podívaly z různých úhlů pohledu.

Když jsem se zeptala na jejich oblíbenou pohádkovou postavu, zahrnuly mne jmény, které jsem nikdy neslyšela. Z českých to byl nejčastěji Rumcajs.

Děti hádaly z obrázků o jakou pohádku se jedná, dále z vět, které se v pohádce vyskytly, dověděly se, že existují veršované pohádky a taky, že se v nich může vyskytovat jídlo a to i kouzelné. Podle obrázků z jídla pak hádaly, o kterou pohádku, i filmovou se jedná. Jediné co neuhodly, byly pečené krysy ze Shreka.

Nakonec děti pracovaly v týmu.  Na erb nalepovaly obrázky a vymýšlely k nim krátký příběh.

V úterý 14.11. přišly předškoláci s paní učitelkou Nesvadbovou.

Popovídali jsme si něco o lidských smyslech. Děti si osahaly tabulku s Braillovým písmem, aby věděly, jak čtou slepí lidé, poznávaly sluchem různé zvuky / zvuky domova, zvířat a dopravních prostředků/, v rámci chutě a čichu ochutnaly a očichaly různé věci, od soli, cukru citrónu a vývaru z urologicého a slinivkového čaje pro hořkou chuť. Došlo i na vyplivnutí. Děti čichaly skořici, kakao, česnek, knihu, rozinky...

Dále pak se zavázanýma očima hmataly v krabici a vytahovaly různé věci a hádaly co to je.

Úplně na konci besedy pak dolepovaly různé věci, které patří k jednotlivým smyslům.

 Pár dní před Vánocemi navštívila knihovnu třetí třída.

Povídali jsme si o Astrid Lindgrenové, krátce jsem je seznámila s jejím životem a pak jsme navázali právě na nadcházející Vánoce. Popovídali jsme si jak probíhá advent a Vánoce ve Švédsku a na to jsme navázali knihou Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy. začali jsme pozvánkou na večírek, pak šly děti po jedlé stopě /zabalené bonbóny/ až k namalovanému stromku do dětského oddělení, kde na ně čekaly drobné dárky a děti se dozvěděly, kde ta Pipi vlastně je, když nebyla ve vile Vilekule.
Krátce jsme se seznámili s další knihou Já chci taky do školy a Já chci taky sourozence a pak už si děti vyráběly papírového vánočního skřítka.