V úterý 19.1. navštívily knihovnu předškoláci s paní učitelkou Málkovou.

Dnes jsme se zaměřili na roční období, na zimu. Povídali jsme si o tom, jak přežívají ptáčci v zimě, kteří odlétají, kteří naopak zůstávají, čím se živí. Děti se podívaly na krátký film o ptáčcích na krmítku.
Poté si vytvořily obrázek " zimní krajina s břízami a ptáčkem", který si odnesly do školky.
Výsledek obrázku pro ptacek v zime

V úterý 26.1. přišla do knihovny druhá skupina předškoláků s paní učitelkou Nesvadbovou. 

Beseda proběhla stejně jako před týdnem, na fotky se můžete podívat ve fotogalerii.

 

V úterý 9.2. přišly do knihovny děti ze čtvrté třídy s paní učitelkou Trechovou. 

Dnes jsme si povídali o dětech z knížek pro děti. Čtvrťáci si vzpomínali, jaké knížky s tímto žánrem přečetli. Zjistili, že od druhé třídy až do dneška stihli Děti z Bullerbynu a Honzíkovu cestu, nicméně máme i takového čtenáře, který již čte Dva roky prázdnin.

Děti se první podívaly na Macha a Šebestovou, aby se naladily a pak už začaly týmově plnit úkoly. Jako poslední úkol jsem přečetla příběh z Malého Mikuláše, kterak šel s tatínkem nakupovat.

 

Dnes navštívili knihovnu páťáci s paní učitelkou  Šupovou.

Beseda měla název "Prstem po mapě". Navázali jsme na učivo z přírodopisu, kde děti probíraly podnebné pásy a jejich rozdělení.

Začali jsme vyprávěním, kam se chystají na prázdniny, proč lidé cestují, probrali jsme podnebné pásy a děti zhlédly video o střídání ročních období. jeli jsme dál na tropické deštné pralesy a jejich ničení lidmi a opět jsme se podívali na video o palmovém oleji a jeho podílu na ničení pralesů.

Pak děti pracovaly ve skupinách. Dostaly mapy jednotlivých kontinentů a měly k nim přidělit obrázky typické pro jejich světadíl.

Stejným způsobem pokračovaly, když jsem jim dala na hromádku knihy, které měly roztřídit podle toho, do které země patří - např. Old Surehand -Severní Amerika. Trochu se s tím potýkaly, ale byly děti šikovné.

V úterý 15.3. přišla do knihovny třída p. učitelky Málkové. 

Máme před sebou Velikonoce, tak jsme si o nich něco popovídali, podívali se na Pata a Mata jak si poradili s velikonočním vajíčkem a udělali si velikonoční přání.

Dnes 29.3. přišla do knihovny třída předškoláků s paní učitelkou Nesvadbovou.

Povídali jsme si o bacilech, nebo-li bakteriích a virech, děti se rozpovídaly, kdo a jak byl kdy nemocen, jak se můžeme nemocím bránit, co je způsobuje, plnily úkoly, které potraviny jsou pro naše tělo vhodné a které ne.

Taky shlédly video, kterak bílá krvinka pronásleduje bakterii, aby si udělaly představu, jak to vůbec vypadá.

 

V úterý 5.9. proběhla beseda se třetí třídou p. učitelky Čechové.

Děti budou probírat v prvouce lidské tělo, tak jsme je zahájili v knihovně. Dozvěděly se něco málo o důležitých orgánech, udělali jsme si pokus s vodou a balonkem, jak funguje lidské srdce a další, jak funguje žalidek / chleba v sáčku s vodou/.

Děti shlédly krátké video o trávicím traktu. Máme nově nainstalované plátno, takže jsme jako v kině.

Pak děti vyřešily 2. jednoduché úkoly a nakonec si každý udělal záložku s lidským tělem / na kostru dolepil orgány/, zalaminovali jsme ji a děti si ji odnesly domů.

 

Dnes v úterý 12.4. přišli do knihovny předškoláci s paní učitelkou Málkovou.

Stejně jako jejich předchůdci z předminulého týdne si vyslechli besedu na téma " bacily", zdravé jídlo /lépe jíst ovoce a zeleninu, než do sebe tlačit bůček a dort/. Je ale vidět, že děti mají přehled o tom, co je zdravé a co ne, i když na špek mně odkývaly, že je též zdravý.

Dnes jsem měla v knihovně prvňáčky s paní učitelkou Konečnou.

Jelikož děti si ve škole průběžně vykládají o zvířátkách, zaměřila jsem na ni i tuto besedu.

První jsem se dozvěděla, jaké znají zvířata. Pak jsem je rozdělila do 3. skupin a děti třídily obrázky  na mazlíčky, zvířata v lese a na vesnici. Poté jsme si něco řekli o tom, že zvířátka mohou být našimi pomocníky, např. pes a slepec ale zároveň i kamarády.

Dále děti dostaly obrázky pohádkových postav a měly k nim najít odpovídající zvířecí protějšek - např. Káťa a Škubánek. To zvládly úplně v pohodě. Hledaly také po knihovně obrázky pomocníků a mazlíků a na konec měly z úryvku pohádky poznat. o jakou pohádku se jedná.

Domů si odnesly omalovánky zvířátek.

Výsledek obrázku pro káťa a škubánek

Od 9.5 do 20.5. proběhla v rámci knihovny na chodbě obecního úřadu burza knih.

V průběhu měsíce dubna nosili občané do knihovny své knihy, které se jim už nehodili. Ty pak byly vystaveny na chodbě směrem k poště. Zájem byl nebývalý, knihy se prodávaly po deseti a pěti korunách. Nejvíc šly na odbyt učebnice a dětská literatura.

Celkem se vybralo 3205 Kč. Tyto peníze budou určeny na knihy pro naše prvňáčky, kteří si je odnesou v rámci besedy, kdy budou jmenováni čtenáři.

Burzu pro velký úspěch pravděpodobně příští rok zopakujeme.

V úterý 31.5. přišly do knihovny předškoláci s paní učitelkou Málkovou.

Navázali jsme na besedu o bacilech a povídali si o zdravém životním stylu. Mluvili jsme o tom, co každý den děláme, abychom se udržovali ve formě a zdraví/sport, čistota naše i příbytku atd/. Děti pak spojovaly na papíře věci, které patří k sobě. Vyposlechly si povídku o Mance, která fňukala že nic neumí a měly hádat, jak to dopadne. Perfektně to uhodly.

Na konec si děti vytvořily nanuka z papíru a lékařské špachtle.

Vzhledem k tomu, že to byla pro většinu z nich jejich poslední beseda v roli předškoláků, rozloučili jsme se a řekla jsem, že se uvidíme v příštím školním roce jako s prvňáky.

Dnes, 7.6.  přišla do knihovny druhá skupina předškoláků s paní učitelkou Nesvadbovou.

Tak jako s minulou skupinou, i dnes jsme probírali zdravý životní styl.

Na foto se můžete podívat ve fotogalerii.

V úterý 21.6. přišla do knihovny první třída s paní učitelkou Konečnou.

Dnes byly děti slavnostně jmenovány čtenáři. V knihovně předvedly, jak umí číst a pak jsme se přesunuli do obřadní síně. Paní matrikářka je představila panu starostovi a ten je po krátkém proslovu jmenoval jednotlivě čtenáři. Děti dostali knihu od Astrid Lindgrenové - Já chci taky do školy, čtenářský pas, průkazku do knihovny a záložku.

Pak složily čtenářský slib a šli jsme zpět do knihovny.

Myslím, že se akce velmi vydařila a do knihovny nám přibylo 24 nových čtenářů.

https://st.depositphotos.com/1501832/4834/v/450/depositphotos_48348557-Cartoon-children-read-a-book.jpg

V úterý 13.9. přišla do knihovny druhá třída s paní uřitelkou Konečnou.

Jelikož jsou druháci přihlášeni do soutěže Mýty a legendy mého kraje, beseda byla taktéž na toto téma.

Nejprve se děti dozvěděly, co to ty mýty a pověsti  vlastně jsou. Podívaly se na epizodu ze Starých pověstí českých, která pojednávala o praotci Čechovi. No a pak, aby viděly, jak vypadá taková pověst v praxi, přišla do knihovny Polednice.

V knihovně bylo přítmí, hořely svíce, pan starosta deklamoval verše, otevřely se dveře, vešla Polednice, matka hrůzou se skácela jako špalek a cvakla klika, táta vešel do dveří a křísil mámu. Děti volaly "ještě", ale už byl konec.

Do konce října děti zpracují formou komiksu pověst o vzniku Nechor. Nejlepší práce bude vyhodnocena a vítěz dostane vstupenku do VIDA centra v Brně a do divadla Polárka na divadelní představení.

V úterý 20.9. přišla do knihovny pátá třída s paní učitelkou
Trechovou.

Jelikož i tyto děti
jsou přihlášeny do soutěže Mýty a legendy, dozvěděly se dnes i ony, co to
vlastně takový mýtus a legenda je. Nutno říct, že velká většina už slovo mýtus
znala, rozhodně věděla co to je řecká mytologie a film Souboj titánů viděli
všichni.

Pak jsme společně
shlédli Vodníka z Kytice v rapovém podání. No, a jelikož děti chtěly
ještě vidět Polednici v rockovém podání, pustili jsme i tu.

Po skončení jsem se
zeptala na dvě věci, abych zjistila, zda děti pochopily, o čem to bylo.

U Vodníka na děj a u
Polednice na to, jak zemřelo dítě. A věděly to.

Poté se rozdělily na
4. skupiny a pracovaly jako tým. Dostaly 4 pověsti z knihy Bílý koníček,
tedy jen půlku pověsti a měly uhodnout, jak to asi dopadne. Některá skupina
uhodla a jiná si nepřečetla pořádně text, takže ani nevěděla, která bije.

Páťáci budou zpracovávat
též legendu o vzniku názvu Nechor.


V úterý 4.10. 2016 proběhla v pohodovně ZŠ beseda
s panem Josefem Michalicou na téma Mýty a legendy mého kraje.

Besedy se zúčastnila 2. a 5. třída, které jsou do tohoto
projektu zapojené.

Pan Michalica se rozpovídal o Nechorách, o legendě, jak
přišly ke svému jménu, pak přešel ve svém vyprávění k historii Prušánek,
povykládal dětem, jak se dříve žilo, jak probíhala školní výuka apod.

Dětem jsem vytiskla obrázky starých Nechor a Prušánek
z konce 19. století zhruba do 40.let. minulého století.

Na konec mně paní učitelka z páté třídy zavedla do
třídy a ukázala obrázky Polednice, kterou děti zpracovaly ve výtvarné výchově.


V úterý 18.10. přišla do knihovny 1. třída a povykládali jsme si o nadcházejícím Halloweenu a Dušičkách.

Děti se dozvěděly, jak Halloween vznikl, kde jsou jeho kořeny, jak probíhají oslavy v Americe - k tomu shlédly i video a další strašidelné video. Pak jsme si pověděli něco o Dušičkách a opět na krátké video, aby děti věděly o čem se bavíme. Ale ksyž jsem jich ptala hned na začátku, zda ví o čem bude řeč, tak věděli.

Pak si každý vyrobil Frankenstina z roličky od toaletního papíru, aby měli památku na strašidelnou besedu.

Dnes navštívili knihovnu předškoláci a vyslechli si stejně jako prvňáci povídání o Halloweenu a Dušičkách.

Kupodivu všechny děti slyšely slovo Halloween, ale nikdo z nich neslyšel Dušičky. Podívaly se na videa a dnes jsme vytvářeli s dětmi ducha z mikrotenových sáčků. Velmi je to zaujalo, protože mávali s nim a všude se ozývalo" hů, hů..."

DIY Halloween strašidlo.

Dnes přišla do knihovny druhá skupina předškoláků

Tak jako minulý a předminulý týden se děti dozvěděly co je Halloween a Dušičky a taktéž si vyrobily ducha z igelitových sáčků.

Foto viz fotogalerie 2016.

V úterý 8.11. přišla do knihovny 3. třída.

Dnes se děti dozvěděly něco o Ferdovi Mravenci a Ondřeji Sekorovi.

Beseda byla rozdělena do několika částí, kdy chvílemi děti poslouchaly o panu Sekorovi, pak pracovaly ve skupinách a malovaly písmenka podle toho jak je asi viděl pan Sekora. Povídali jsme si o mraveništi, jak funguje, jaké jsou charakteristické vlastnosti jednotlivých postav, dále jsme si přeříkali i s obrázky první část knihy " Kniha Ferdy Mravence".

Na závěr jsme shrnuli, co jsme si zapamatovali. Musím děti pochválit, neboť velmi výstižně provedly charakteristiku jednotlivých postav, zapamatovaly si i povídání o panu Sekorovi, bylo vidět, že si besedu užily.

V pondělí 14.11. byly vyhlášeny výsledky soutěže Legendy a mýty mého kraje.

Ve druhé třídě se na prvním místě umístil Lukáš Váňa, v páté pak Kája Pšovská.

Děti získaly vstupenku do VIDA centra v Brně a vstupenku do divadla Polárka na dětské představení.

Odměněny byly i děti, které se umístily na 2. a 3. místě a všechny zbývající pak dostaly aspoň lízátko.


Ve čtvrtek 1.12. přišly do knihovny postupně obě skupiny předškoláků.

Blíží se Vánoce, takže téma bylo dané. Děti se dozvěděly, co je advent, povykládali jsme si o sv. Mikuláši, kdo to byl, jaká se k němu váže legenda, pak jsem dětem přečetla pohádku podle Josefa Lady - Co víme o narození Ježíška.

Děti pak shlédly slovenskou pohádku o sv. Mikuláši a řešily pracovní list - měly poznat rozdíl, čím se liší vánoční ozdoby na jednotlivých řádcích.

Pak se děti pustily do výroby anděly, nebo vánočního stromku - zápichu do květináče.

Odcházely spokojené jen celá knihovna se třpytí od zlatého prachu, který tady určitě najdem ještě na hody.

Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii, jen omluvte sníženou kvalitu snímků, z mobilu nic moc.