2020

V úterý 14.1. proběhla v družině další beseda, tentokrát jsme probírali klínové a fénické písmo. Děti mají za úkol napsat své jméno v tomto písmu a namalovat obrázek z knihy Pohádky tisíce a jedné noci, o krásné Šahrazád.

Výsledek obrázku pro pohádky tisíce a jedné noci

V úterý 21.1. se uskutečnila v knihovně beseda s předškoláky . Téma bylo " ptáčci v zimě". Popovídali jsme si o zimních měsících, o tom, kkteří ptáci odlétají a kteří přilétají, trochu jsme se rozpohybovali na zimní říkanku, děti se podívaly na pohádku o kosích bratřích jak lyžovali a pak vytvořily obrázek s ptáčkem na sněhu.

Dnes proběhla beseda s druhou skupinou předškoláků. Tak jako minulý týden jsme dělali ptáčky v zimě. Foto ve fotogalerii.

Dnes 28.1. se uskutečnila v družině další ze série besed na téma Vznik písma. tentokrát jsme probírali čínské písmo.Děti pak za úkol psali své jméno v čínštině a měli nakreslit libovolný čínský znak.

 

V úterý 4.2. se v knihovně uskutečnila knihovnická hodina, tentokrát se třetí třídou. Děti se dozvěděly něco o historii knihovny, seznámily se s knihovním systémem, uviděly jak se obaluje kniha, navštívily naši webovou stránku a učily se hledat v online katalogu.

Dnes proběhla v družině další beseda ze série vzniku písma. Tentokrát jsme se zaměřili na řecké písmo. Přečetli jsme taky příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí o Tantalovi. Děti budou malovat Tantalova muka a psát slova v řecké abecedě.

25.2. proběhla beseda s předškoláky na téma masopust. Děti si udělaly masky, podívaly se na pohádku "Bubáci a hastrmani masopust". Dozvěděly se co je masopust.

V úterý 3.3. proběhla ve 3. třídě čtenářská hodina. Před měsícem byly děti v knihovně a odnesly si odsud knihy s tématem vesmír, ktrý perfektně zpracovaly. Fotky ve fotogalerii. Pak probíhala samotná hodina, děti si četly, vyplńovaly pracovní listy. Pak si každý vybral knihu, které jsem donesla do školy a dál s ní bude pracovat.

Ve středu 4.3. proběhla v KD přednáška chiropraktika pana Vinci László. Sešlo se nás cca 50 lidí, což je celkem slušná účast. Ukazoval různé cviky, praktické ukázky na lidech a byl celkově velmi vtipný, takže jako bonus člověk odcházel velmi uvolněný a dozvěděl se věci o kterých často nemáme ani páru.

Image result for vinci lászló

V úterý 10.3. proběhly dvě besedy. Jako první předškoláci s tématem masopustu, druhá v družině, kde jsme probrali staroslověnštinu a Cyrila a Metoděje.

Hlaholice a její převod do české abecedy

Ve středu 11.3. přišli do knihovny dvě třídy ze školky - kačenky a veverky. Seznámili se s knihovnou, pohráli si v hracím koutku a paní učitelky si půjčily do školky nějaké knížky, které budou dětem číst.

Ve středu 17.6. proběhla v našem KD přednáška Spolku vojenské historie na téma" Legionáři 1914-1920."

Sešlo se na ní 12 lidí, většinou přímých potomků prušánských legionářů.

V úterý 8.9. proběhlo v knihovně jmenování čtenářů. Přišla druhá třída, která to bohužel nestihla ve květnu, nicméně jsme to pravděpodobně stihli opět na poslední chvíli vzhledem k situaci, jaká v současné době panuje. Pan starosta děti přivítal, měl k nim krátký proslov a pak jim předal každému knihu "Teta to plete", čtenářský pas a průkazku do knihovny. Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii.

Jmenování čtenářů 8.9.2020

Dnes, v úterý 22.9. proběhly dvě akce.

Jako první se uskutečnilo veřejné čtení na návsi s předškoláky a jako druhé zahájení projektu JM čte v družině. V obou případech jsem četla z knihy "Pohádka o J.A. Komenském a dětem v družině zadala úkol pro letošní rok, ať namalují "Svět v obrazech", jak si ho představují. Foto v galerii.

Orbis pictus - Komenského svět v obrazech pro nejmenší - Jan Ámos Komenský

Dnes proběhly v MŠ a předškolácích v ZŠ poslední dvě besedy v rámci soutěže JM čte. Zopakovali jsme si něco o J.A. Komenském, a formou "škola hrou" jsme si vyrobili hamburger z papíru. Taky se děti něco dozvěděly o historii hamburgeru, jako takového. Tímto jsme uzavřeli soutěž a nyní budeme, pokud se školky neuzavřou, pokračovat v dalších besedách.

 

V úterý 1.12. proběhly dvě besedy u předškoláků, jednak v MŠ, jednak v ZŠ. Jelikož je advent, blíží se Mikuláš a Vánoce, beseda byla zaměřena tímto směrem. Dozvěděly se o tom, že svíce na adventním věnci mají jména, o životě sv. Mikuláše a jak to bylo s narozením Ježíška. Pak děti vyráběly zimní obrázek stromku.

https://krokotak.com/2019/11/christmas...