2014

Beseda se školáky - 3. třída

Ve čtvrtek 10.4. přišla na besedu 3. třída s paní učitelkou Šupovou. Děti byly seznámeny s knihovnou, s její historií, podívaly se jak vypadá 100 let stará knížka. Pak byly rozděleny do 5. skupin a týmově řešily zadané úkoly. Dále jim byl ukázán on-line katalog, který máme přímo na uživatelských počítačích v knihovně, ale musely si ho najít i přes internet, aby si mohly vyhledat knihu z domu.

Děti si procvičily si jak vyhledají knihy podle jména spisovatele, podle tématu a přes název knihy. Sami si pak zadané knihy našli v regálech.

 

V úterý 15.4. přišli do knihovny žáci 5. třídy s p. učitelkou Nesvatbovou.

Byli seznámeni s historií knihovny, pak se rozdělili do dvou skupin a učili se pracovat s on line katalogem. Vyhledávali podle něj knihy v regálech, dozvěděli se, že se mohou i z domu - pokud mají internet- podívat jaké tituly máme v knihovně.

Od května začala v rámci vycházek navštěvovat knihovnu děti z MŠ.

 Děti přijdou, vyposlechnou si krátkou pohádku a vypůjčí si každý knížku, kterou si vezmou do školky. Doufáme i s paní učitelkami, že tímto způsobem se děti naučí do knihovny chodit a něco v nich zůstane i do budoucna.

V úterý 20.5. přišli na besedu děti ze druhé třídy s paní učitelkou Trechovou.

Byli seznámeni s historií knihovny, shlédli krátké video " Knihy nekoušou" a vyslechli si proč je dobré chodit do knihovny.

Pak se děti rozdělily na 5 skupin a plnily týmovou práci - přidělovaly věty k pohádkovým postavičkám.

Kdo byl hotový, šel se porozhlédnout po knihovně a četl si. Děti pak se mohou v průběhu příštího týdne zadarmo zaregistrovat.

Fotografie dětí si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Pasování prvňáčků

V úterý 17.6. proběhlo v naší knihovně pasování prvňáčků. Přítomno bylo 28 dětí z 30. s paní učirelkou Čechovou.

Děti byly velmi krátce obeznámeny s historií knihovny, podívaly se, jak vypadá 114 roků stará kniha a jaké jsou knížky dnes.

Pak každý přečetl krátkou básničku, aby dokázal, že umí číst. A nyní přišlo to nejdůležitější - pasování na čtenáře.

Pan starosta vzal do ruky meč, přiložil je každému dítku na rameno se slovy " pasuji tě na čtenáře". Paní učitelka dala pak žákovi knihu, diplom a děti dostaly i malé upomínky na tento den.

Všichni pak nadšeně slibovali, že se zajisté zaregistrují a budou pilně chodit do knihovny. Doufejme, že jim to vydrží.

Beseda s předškoláky , 1. skupina

V úterý 16.9. přišly do knihovny naši předškoláci. Povídali jsme si o pohádkách, jak vznikají, jaké znají, jaké mají oblíbené postavičky.

Pak jsem přečetla pohádku o Otesánkovi. Děti dostaly obrázek s Otesánkem a měly za úkol namalovat do břicha vše co snědl. Někdo se s tím popasoval lépe, někdo pojal malování "potravy v břiše" velmi abstraktně, kdy asi už  jídlo bylo rozloženo, nicméně obrázek vymalovaly všechny děti. Tři nejlepší obrázky budou vystaveny v knihovně a vítězové dostali lízátko, ale zkrátka nezůstaly ani ostatní, každý dostal bonbón.

Na fotografie dětí se můžete podívat v naší fotogalerii v levém sloupci MENU.

Beseda s předškoláky 2. skupina - téma " Máme rádi pohádky"

V úterý 7.10. zavítala do knihovny druhá skupina předškoláků pod vedením paní učielky Nesvadbové.

Děti byly seznámeny, stejně jako již první skupina, se vznikem pohádek, shlédly z počítače pohádku  O hajném Robátkovi, pak se dívaly na obrázky a hádaly o jakou pohádku se jedná.

Po tomto úvodu se děti rozběhly po knihovně a hledaly " korále" tzn. nastříhaná kolečka z barevného papíru a ty potom nalepovaly na papír, na kterém byla namalovaná "roztržená šňůrka" - vše podle veršované pohádky " Princeznička na bále, poztrácela korále..."

Výtvory svých ratolestí si můžete prohlédnout v knihovně.

Před odchodem do školky si opět každý vybral knížku.

 

Beseda s 2. třídou dne 18.11.2014

V úterý přišli do knihovny druháci. Opět jsme si udělali téma o pohádkách, tentokrát ale bylo určeno pro větší děti, takže po úvodu, kdy se děti dozvěděly jak vznikají pohádky a po shlédnutí Pata a Mata, se začaly plnit úkoly.

Nejprve děti seřazovaly pohádku Šípkové Růženky, tak, jak šla po sobě - od sudiček až po svadbu. Poté si vyřešily kvíz, ze kterého jim měla vyjít tajenka a na konec přiřazovaly k pohádkovým postavičkám správné věty. Více či méně se s tím všechny úspěšně popraly.

Beseda s předškoláky dne 25.11.2014

Dnes přišly postupně do knihovny obě třídy předškoláků.

Povídali jsme si o podzimu, děti shlédly pohádku Žížaláci a podzim a pak si nakreslily pavučinu, protože na podzim létá babí léto.

Do pavučiny si pak přilepily obrázky pavouků a Spidermana.

Výtvory dětí si můžete prohlédnout v knihovně.

V úterý 3.12. navštívily knihovnu děti ze třetí třídy s paní učitelkou Trechovou.

Jelikož  máme před vánoci, povídali jsme si o předvánočním čase, děti se dozvěděly co je advent, kdo byl sv. Mikuláš, jak se narodil Ježíšek,

jaké jsou vánočni  tradice - stromek, lití olova, betlém, věšení jmelí apod.

Poté si děti vyluštily jednoduchou křížovku a ještě jeden úplně lehký úkol.

Hřeb besedy bylo ovšem vánoční přání s andílkem, které si sami vytvořily.

Třeťáci věnovali knihovně jako dárek keramický svícen, který je vystaven na čestném místě u počítače. Tímto jim chci ještě jednou poděkovat.

Společně jsme tady strávili příjemné dopoledne.

Na fotky svých ratolestí a jejich tvoření se můžete podívat v naší fotogalerii.

Ve čtvrtek 4.12.2014 na KD proběhla beseda se spisovatelem Janem Svitákem.

Této akce se zúčastnily žáci 4., 5. a 6. třídy ZŠ.

Beseda nesla název "Hlavně ne knihu" , a probíhala ve velmi odlehčené atmosféře. Pan Sviták dětem povídal, jak začal psát, vybídl je, že mohou psát i i ony, přečetl jim úryvek ze své knihy pro děti a pak následovala volná diskuse, ve které mu mohly pokládat různé otázky.

Za nejoriginálnější  otázku pak měl tazatel získat  jeho knihu Čertovo kopyto.

První vlna otázek směřovala ke psaní, další už spíš k osobnímu životu - např. " co si čtete na záchodě" / asi kvůli tomu, že jim spisovatel řekl, že umělce obyčejně políbí můza na WC/. Pan Sviták jim sdělil, že si na záchodě nečte, ale prohlíží si facebook na mobilu.

Vítězná otázka zněla" tancujete rád? "

Myslím, že beseda se povedla, děti byly též spokojené a do knihovny nám přibyla kniha Čertovo kopyto.

 

 

Beseda s předškoláky - třída paní učitelky Poláchové

V úterý 9. 12. proběhla vánoční beseda s dětmi z MŠ.

Dozvěděly se, že právě probíhá advent, povykládali jsme si zda byl u dětí Mikuláš a čert a zda si někoho neodnesl, jak a kde se narodil Ježíšek. Aby toho na děti nebylo moc, odpočinuly si shlédnutím pohádky o Žížalácích jak slavili vánoce.

Jako hřeb besedy si děti vytvořily vánoční přání se sněhulákem.