Stará knihovna - před rekonstrukcí

Nová knihovna - listopad 2013