Stále je v prodeji kniha na podporu rehabilitací Barunky Formanové z Josefova, stojí 200 kč.

 

 

Statistika za rok 2020

registrovaní čtenáři...261
výpůjčky celkem.......8148
výpůjčky děti..............1217
výpůjčky dospělí........6524