V úterý 17.1.2017 přišla do knihovny první skupina předškoláků.

Dnes jsme si povídali něco o ročních obdobích. Děti je vyjmenovaly,  odříkaly taky jednotlivé měsíce v roce, dozvěděly se, čím jsou jednotlivé období charakteristické. Na skákacím balonu a jablíčku jsem jim předvedla otáčení Země kolem Slunce, aby pochopily systém střídání jednotlivých období. Pak shlédly pohádku Teo a roční období a začaly pracovat na úkolech. Nejprve kroužkovaly na pracovním listě oblečení, které se obléká jen v zimě, pak zimní sporty. Pak si děti vystřihly rukavici a na ní spojovaly čarami křížkovou výšivku.V úterý 31.1. přišla do knihovny druhá skupina předškoláků.

Stejně jako před 14 dny předchozí předškoláci, se i tyto děti seznámily s ročními obdobími, shlédly Tea, řešily úkoly.

Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii 2017.

V úterý 7.2. přišla do knihovny 4. třída s paní učitelkou Čechovou.

Téma dnešní besedy bylo " dětští hrdinové". Děti přemýšlely, kdo by to tak asi mohl být, nakonec si vzpomněly na Honzíkovu cestu, Mikulášovy patálie, O letadélku káněti apod. Pak děti shlédly Macha a Šebestovou a dále řešily úkoly. Po přečtení povídky z Mikulášových průšvihů rychle zapisovaly své odpovědi na otázky, které si zapamatovaly z četby. Podívaly se pak po knihovně a kdo je zde registrovaný si šel vybrat knihu.

V úterý 28. 2. přišla paní učitelka Nesvadbová se svými předškoláky.

Je dnes masopustní úterý, tak jsme si povídali o fašaňku, zvycích, popeleční středě. Děti se podívaly na youtube na ukázku ze Slovácka sa nesůdí, kde právě probíhal fašaňk /epizoda " Polénko"/. Pak jsme se podívali, jak probíhá fašaňk dnes.

A jelikož vždy něco vyrábíme, tak dnes si děti udělaly masky, když už je ten masopust a i s nimi odkráčely do školky.


Ve čtvrtek 2.3. proběhla na KD beseda se spisovatelkou Danou Šimkovou na téma " Vynálezy v průběhu staletí"

Besedy se zúčastnily žáci 5. - 8. třídy ZŠ. Děti se dozvěděly, o vzniku budíku, záchodu, toaletního papíru apod.

V úterý 7. 3. přišla do knihovny druhá skupina předškoláků.

Tak jako minulý týden, i dnes s touto skupinou jsme probírali fašank. Děti si taktéž vyrobily masky a i s nimi na obličeji odkráčely do školky.

V úterý 28.3. se uskutečnila ve škole, v pohodovně, beseda s pátou třídou na téma Facebook vs. reality


Děti se hlavně seznámily s nástrahami, které na ně mohou na internetě čekat. Bavili jsme se o ochraně osobních údajů, o dávání fotek na internet, o falešných profilech na facebooku o kyberšikaně, sextingu kyberstalkingu apod. Děti taky shlédly několik videí k danému tématu.

Na konec besedy si pak vyplnily test a dopadl dobře, tzn., že si z besedy něco odnesly a zapamatovaly.

Dnes, 14 dní před Velikonocemi přišli do knihovny předškoláci, aby se něco dozvěděli o Velikonocích.

Navázali jsme na předešlou besedu o masopustu, povykládali jsme si o svatém, nebo-li pašijovém týdnu, o Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě. Na obrázcích se děti viděly  jak to bylo s umučením a ukřižováním Krista, od slavného vjezdu do Jeruzaléma až po jeho vzkříšení, řekli jsme si něco o velikonočních zvycích, jako pletení žil, barvení vajec a pečení beránka.

Pak jsme si vyrobili velikonoční přání. Na papír děti lepily vázu, namalovaly větvičky kočiček a kočičky vytvářely s vaty. Na fotky se můžete podívat ve fotogalerii.

V  úterý 18.4.  přišli předškoláci, aby si poslechli, jak pejsek s kočičkou pekli dort.

Ze dvou  dětí se stal pejsek a kočička s kuchařskou čepicí na hlavě a zástěrou kolem pasu. Do hrnce házeli obrázky potravin. Další pak představoval zlého psa.